Op een unieke manier uw team- en heidagen invulling geven: zowel inhoudelijk als qua ontwikkeling met uw team. Dat kan in Delfgauw, in een unieke omgeving en ondersteund met inspirerende activiteiten met paarden. Door de inzet van paarden, brengt u verdieping en versnelling aan in uw dagen en zal de effectiviteit enorm toenemen.

Ondersteuning van uw programma

Natuurlijk bepaald u zelf het thema en daarmee de inhoudelijke kant van uw heidagen.
Hebben de gemaakte keuzes geleidt tot het gewenste resultaat?
Is de gekozen richting de juiste of dient deze te worden bijgesteld?
Wat gaan we op de korte, middellange en lange termijn doen en met welk doel?
Dit zijn vaak de leidende vragen tijdens heidagen. Zij volgen het principe van de Deming-cirkel, in meer of mindere mate.

Even zo belangrijk:
Deze dagen draaien ook altijd om teamontwikkeling. De kracht van een team is meer dan de som van haar individuele leden.  En samenwerken is ook écht samen werken.
– Hoe zet je elkaars krachten en kwaliteiten in?
– Wat zijn de individuele vaardigheden die het team tot zijn beschikking heeft en worden deze

vaardigheden zo optimaal mogelijk ingezet?
– Wat maakt dat het team altijd tegen dezelfde dingen aan loopt?
– Welke patronen worden inzichtelijk gemaakt?

Zowel inhoudelijk als voor de teamontwikkeling bieden wij op een unieke wijze verdieping en versnelling: door het paard als co-coach of co-trainer in te zetten.

De inzet van Paarden bij teamontwikkeling

Paarden zijn vlucht en kuddedieren. Zij leven van nature dus in groepen bij elkaar.
Wanneer er gevaar dreigt, zie je dat de hele kudde op de vlucht slaat. Er wordt niet gediscussieerd over zaken zoals:
– Wie neemt de leiding?
– Gaan we linksaf of rechtsaf?
– Splitsen we op in subgroepen of blijven we bij elkaar?
Ook wordt er niet door ieder individueel lid eerst gekeken of er daadwerkelijk gevaar dreigt. Ze vertrouwen elkaar dus blindelings. De communicatie in de kudde verloopt voornamelijk via non-verbale lichaamstaal, we kunnen dus stellen dat de paarden afhankelijk zijn van onderlinge communicatie om te overleven.

Op onze locatie in Delfgauw worden de paarden ook zo natuurlijk mogelijk gehouden. Ze leven in een kleine kudde op een kleine ‘Paddock Paradise’ (Uniek in de randstad!). Hier kunnen zij ook ‘rond trekken’ en komen ze op verschillende plekken ruimtes en mogelijkheden tegen om te eten, drinken, spelen, slapen of te ontspannen. Ze beschikken 24/7 over voedsel of wat te knabbelen en kunnen altijd zelf kiezen of ze binnen of buiten staan.
Doordat wij de paarden zo natuurlijk houden, hebben wij een stabiele en evenwichtige kudde, waardoor wij een veilige omgeving creëren om mensen en teams optimaal te kunnen coachen.

Zodra wij met een team de natuurlijke habitat (leefomgeving) van de paarden betreden, maken wij (tijdelijk) onderdeel uit van de kudde. De paarden ‘scannen’ ons als het ware om te kijken of wij:
– Helder communiceren met elkaar
– Of we elkaar (kunnen) vertrouwen
– Of alles kan worden uitgesproken (onderstroom)
– Of er een rolverdeling is binnen het team
– Hoe de samenwerking gaat
– Of er (persoonlijk) leiderschap is
– Of er grenzen (kunnen) worden aan gegeven.
– etc

Door verschillende activiteiten en oefeningen met en in de nabijheid van paarden uit te voeren, krijgen we vanzelf reactie van de paarden. Met behulp van open-vraagstelling en de directe feedback van het paard, komen teamleden tot nieuwe inzichten, leren zij direct hoe dit kan worden toegepast én ervaren zij wat het nieuwe gedrag oplevert.

Uw programma met hulp van paarden

Op basis van uw doelstellingen voor deze dagen, worden op maat interventies met paarden ingezet. Op die manier krijgt uw team de gelegenheid de inhoud van dagen om te zetten in daadwerkelijk ervaren wat deze inhoud voor hen betekent. Dit stimuleert de overgang van externe motivatie naar intrinsieke motivatie van individuele medewerkers en uw team.

Op elk van de 4 kwadranten binnen de Deming-cirkel kunnen we interventies met hulp van paarden inzetten.
Vragen zoals:
– Waarom doen we niet tot niet volledig wat we gepland hebben?
– Wat maakt dat ons controlemechanisme niet klopt?
En vele andere vragen worden met hulp van paarden uitgewerkt. Dit leidt tot snelle inzichten die echt doorleeft worden, waarmee de oplossing dichterbij en snel gevonden is.

In de hierboven genoemde interventies met hulp van paarden, wordt er al gewerkt aan de teamontwikkeling. Dit kan een extra verdieping krijgen door samen met de paarden te kijken naar diverse aspecten binnen het team:

  • Hoe werken wij samen?
  • Wie heeft welke rol (formeel vs informeel)?
  • Wat missen we nu in ons team

Ook kunnen wij naadloos aansluiten op HR-instrumenten binnen uw eigen organisatie die gericht zijn op teamontwikkeling. Bijvoorbeeld op Insights Discovery of Spiral Dynamics (Drijfveren). De uitkomsten van deze instrumenten kunnen wij versterken met hulp van oefeningen met paarden. Daarmee wordt het uit een theoretisch kader gehaald en meer ‘eigen’ gemaakt.

Indien u dat wenst kunnen wij u extra ondersteunen door feedback te geven, op een zo oordeel loos mogelijke wijze, van wat wij waarnemen tijdens uw dagen. Zowel voor het hele team, als voor de leidinggevende en ook voor uw interne begeleider van deze dagen.

De invulling van uw dagen wordt geheel in overleg met u en/of uw interne begeleider gedaan.

Wie zijn wij?

Caballo Consultancy

&

Horsebuddy